• 11
    KWI 2024

  • Kategoria:Miasto

    Ekologiczna gra terenowa "Zielone Wyzwanie"

5 kwietnia na terenie Park miejski w Siewierzu odbyła się gra terenowa pod hasłem "Zielone Wyzwanie". Organizatorem wydarzenia było Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „Wawrzynek”, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.

Celem gry było między innymi podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. W grze udział wzięło 5 drużyn ze szkół podstawowych z Brudzowic, Siewierza, Wojkowic Kościelnych i Żelisławic. Zadaniem drużyn było wykonanie ośmiu zadań ekologicznych w wyznaczonych stacjach zadaniowych. Nad całością czuwała pani Katarzyna Nowak, a na każdej stacji zadaniowej czuwali uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu.

W wydarzeniu uczestniczyli także Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z Zastępcą Damianem Dawczyńskim, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Renisława Sułkowska oraz nauczyciele z poszczególnych placówek. Na zakończenie Burmistrz wręczył wszystkim uczestnikom gry pamiątkowe dyplomy i upominki.