• 13
    CZE 2024

  • Kategoria:Miasto

    Poprawa bezpieczeństwa na ul. Sikorskiego w Siewierzu

Trwają prace związane z przebudową chodnika i budową ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sikorskiego w Siewierzu.

zdjęcie

Nowa ścieżka rowerowa powstała po stronie Publicznego Przedszkola, od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Paderewskiego, dzięki czemu rowerzyści zyskali bezpieczne i wygodne miejsce do poruszania się. Po drugiej stronie ulicy Sikorskiego wybudowano już nowy chodnik z kostki brukowej, który poprawi komfort pieszych na tym odcinku.

W ramach projektu, dla podniesienia bezpieczeństwa, zostaną wykonane trzy nowe przejścia dla pieszych, w tym jedno wyniesione wraz z sygnalizacją świetlną, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo przechodniów.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 888.706,34 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 581.722,60 zł.

Już wkrótce będziemy mogli cieszyć się nową infrastrukturą, która podniesie bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników drogi!