• 02
    LIP 2024

  • Kategoria:Miasto

    Wybrano nowy Zarząd LGD "Brynica to nie granica"

27 czerwca 2024 roku w Tąpkowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica", podczas którego zatwierdzono sprawozdania za 2023 rok, udzielono absolutorium Zarządowi oraz podjęto ważne dla LGD uchwały.

Następnie obecni, na zebraniu, członkowie dokonali wyboru nowego Zarządu: Przewodniczącą Zarządu LGD została wybrana Pani Joanna Trzcionka (reprezentująca w Zarządzie Gmina Siewierz).

Na jej zastępców wybrano Pana Zdzisława Hryciuka (gmina Woźniki) oraz Panią Dorotę Kacprowicz (gmina Mierzęcice). Skarbnikiem została Pani Agnieszka Klyta (gmina Ożarowice), a sekretarzem Pani Ilona Jaworska-Kapica (gmina Świerklaniec). Członkami Zarządu zostali Pan Janusz Majczak (gmina Bobrowniki) oraz Pan Tomasz Martynowicz (gmina Psary).

Życzę nowej Pani Przewodniczącej i całemu Zarządowi wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. - gratulował Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk