• 02
    LIP 2024

  • Kategoria:Miasto

    We wrześniu rusza projekt "Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz"

Od 2 września 2024 roku, w ciągu najbliższych dwóch lat szkolnych, we wszystkich pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Siewierz realizowany będzie projekt "Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz".

Celem projektu jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, podnoszenie umiejętności kadry oraz wyposażenie placówek edukacyjnych w niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć. W ramach realizacji projektu planuje się organizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci poprzez:

  • zajęcia specjalistyczne,
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
  • wsparcie świetlic szkolnych.

W sumie w ciągu dwóch lat zostanie zrealizowanych 4846 godzin zajęć. Wartość realizowanego projektu to ponad 1 137 000 zł z czego 1 080 448 zł wynosi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego