• 13
    LUT 2020

  • Kategoria:OFERTY PRACY, Urząd

    NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko: Podinspektor ds. budownictwa w Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
termin składania dokumentów: 27 lutego 2020 godz. 15:30