• 18
  MAJ 2020

 • Kategoria:MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ AKTUALNOŚCI - przemoc w rodzinie

  PRZEMOC DOMOWA W CZASIE PANDEMII

Ogłoszenie stanu epidemicznego oraz liczne ograniczenie wprowadzone do życia codziennego mogły drastycznie wpłynąć na sytuację ofiar przemocy domowej. Wspólne zamieszkiwanie ofiary i sprawcy przemocy domowej jest w obecnym stanie sytuacją niezwykle trudną. Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Zwróć się o pomoc!

Przemoc domowa w czasie pandemii

 

Ogłoszenie stanu epidemicznego oraz liczne ograniczenie wprowadzone do życia codziennego mogły drastycznie wpłynąć na sytuację ofiar przemocy domowej. Wspólne zamieszkiwanie ofiary i sprawcy przemocy domowej jest w obecnym stanie sytuacją niezwykle trudną. Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Zwróć się o pomoc!

 

 • Policja – tel. 997 lub 112
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu,
  ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
  tel. 32 67 41 683
O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:
 • Niebieska Linia Telefoniczna Poradnia Prawna 22 668 70 00
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002
Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z: bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Ponadto osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój Parasol. Aplikacja umożliwia dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak również możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. Ponadto „Twój Parasol” zawiera materiały edukacyjne, umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później. "Twój parasol" przypomina program informujący o pogodzie, jaki niemal każdy ma na swoim smartfonie. Jednak po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzi się do ukrytej części programu. Aplikacja działa w czterech państwach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy), i jest dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim. Powstała w związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.: "Rights, Equality and Citizenship Programme". Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com.