• 28
    CZE 2017

  • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd

    SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017" W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEWIERZU

W kwietniu tego roku Zespół Szkół w Siewierzu wraz z innymi szkołami z terenu całej gminy już po raz kolejny przystąpił do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Patronat nad tą prospołeczną akcją objęła, jak zwykle, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu.
W kwietniu tego roku Zespół Szkół w Siewierzu wraz z innymi szkołami z terenu całej gminy już po raz kolejny przystąpił do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Patronat nad tą prospołeczną akcją objęła, jak zwykle, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu.

Tegoroczna kampania kładzie nacisk na samopoznanie, rozwój samoświadomości, budowanie poczucia własnej wartości. Przygotowane karty pracy pomagają odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jaka jestem? Jaki jestem?”. Jednocześnie dzięki materiałom zaproponowanym przez twórców kampanii profilaktycznej nauczyciel wraz z uczniami pracuje nad poprawą relacji w klasie, wspólnie z grupą tworzy i przyjmuje obowiązujące normy. Uczeń ma szanse otrzymać informację zwrotną i popracować nad swoimi zachowaniami nieakceptowanymi przez grupę. Uczniowie pracowali z ulotkami – kartami pracy, które podkreślały wartość przyjaźni. Mieli okazję poznać elementy budujące i niszczące więzi międzyludzkie. Pozytywny wpływ grupy, która daje wsparcie, poczucie przynależności, bezpieczeństwa i motywuje do konstruktywnych działań jest nie do przecenienia.

W tym roku uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim pt. „Na skrzydłach przyjaźni”. Na konkurs wpłynęło 80 prac, które zostały przekazane do ogólnopolskiego etapu konkursu. Na szczeblu szkolnym wyróżniono trzy osoby: Oliwię Kieras z klasy V c, Marcelinę Cieślik z klasy V c oraz Radosława Trzcionkę z klasy VI c. Wszyscy pozostali uczniowie, biorący udział w konkursie otrzymali upominki za udział w szkolnym etapie konkursu. Gratulujemy wyróżnionym i wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. W związku z promowaniem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na stronie szkoły zamieszczone zostały dwa artykuły promujące akcję.

Działania profilaktyczne realizowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na trwałe zagościły w kalendarzu wydarzeń szkolnych i cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony uczniów.