• 04
  LUT 2019

 • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd

  SMART, TO ZNACZY MĄDRZE! UZALEŻNIENIE, CZY NAWYK?

W dzisiejszych czasach trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez dostępu do nowoczesnych technologii. Urządzenia te pomagają w komunikacji, ułatwiają naukę, zapewniają rozrywkę. Niestety niekontrolowane korzystanie z nich może negatywnie wpływać na życie człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Konsekwencją mogą być problemy z nauką i koncentracją, mową, spadkiem aktywności ucznia w zajęciach szkolnych...
W dzisiejszych czasach trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez dostępu do nowoczesnych technologii. Urządzenia te pomagają w komunikacji, ułatwiają naukę, zapewniają rozrywkę. Niestety niekontrolowane korzystanie z nich może negatywnie wpływać na życie człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Konsekwencją mogą być problemy z nauką i koncentracją, mową, spadkiem aktywności ucznia w zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych oraz stosowanie różnych form przemocy. Konsekwencją „wirtualnego” trybu życia jest także narastający problem otyłości wśród dzieci i młodzieży. W niektórych przypadkach cyberuzależnienie może nawet prowadzić do depresji oraz prób samobójczych. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Gmina Siewierz przystąpiła do realizacji kampanii profilaktycznej dot. fonoholizmu pn.: „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”. Smartfony dają uczniom ogromne możliwości: stają się urządzeniami, które zastępują encyklopedię, klasowy dziennik, książki, kalendarz, komputer, papierową mapę i wiele innych prozaicznych przedmiotów. Problem natomiast polega na tym, że zaczynają zastępować również relacje z rodziną i rówieśnikami. W związku z powyższym w realizację kampanii zaangażowały się gminne placówki oświatowe. Przekazane materiały informacyjno-edukacyjne, umożliwią przeprowadzenie spotkań o charakterze warsztatowym z uczniami i rodzicami. Natomiast ulotki mogą stanowić podsumowanie i przypomnienie działań, które zostały wypracowane podczas zajęć. Ułatwieniem do przeprowadzenia powyższych spotkań będzie przewodnik, w którym są zawarte scenariusze zajęć oraz płyta z nagranymi wskazówkami.

Głównymi celami kampanii są:
 1. Przekazanie wiedzy na temat zjawiska fonoholizmu, omówienie objawów, autodiagnoza.
 2. Kształtowanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialnych wzorców i zasad korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu;
 3. Uświadamianie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw związanych z cyberuzależnieniem.
 4. Zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom na narastający problem uzależnienia od sieci wśród dzieci i młodzieży. Kampania skierowana jest do:
  • uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • rodziców i opiekunów,
 5. nauczycieli.
Działania w ramach powyższej kampanii realizowane będą w okresie od dnia 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.