• 07
    STY 2021

  • Kategoria:Miasto

    PARK MIEJSKI W SIEWIERZU OTRZYMAŁ WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W XXI edycji konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego - „Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego” Gmina Siewierz otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego.

   W XXI edycji konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego - „Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego” Gmina Siewierz otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego.

   Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęły 42 zgłoszenia z 30 gmin. W kategorii „przestrzeń publiczna” Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rekomendowała do zaszczytnego tytułu Park Miejski w Siewierzu, zrealizowany w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Należy podkreślić, iż w tej kategorii przyznano jedną nagrodę oraz jedynie trzy wyróżnienia: https://www.slaskie.pl/content/wyroznienia-dla-najlepszych-przestrzeni

   Jak wskazują Organizatorzy konkursu „większość realizacji ma charakter usługowo-edukacyjny i rekreacyjno-sportowy i jest związana z wypoczynkiem, integracją społeczną oraz aktywnością rodzinną. Wśród nominowanych do nagród znajdowały się zarówno obiekty kameralne, np. podwórka - sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego, jak i inwestycje komunalne, np. centra przesiadkowe, trasy rowerowe lub parki miejskie. Były wśród nich zarówno obiekty i przestrzenie przebudowane, zmodernizowane, jak i zupełnie nowe inwestycje.”

   Głównym celem stworzenia Parku Miejskiego w Siewierzu była ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. W ramach projektu utworzono na terenie dotychczas zdewastowanym i nieużytkowanym atrakcyjny teren zielony o szerokim oddziaływaniu: przyrodniczym, zdrowotnym, rekreacyjnym, z wykorzystaniem walorów naturalnych i lokalizacyjnych obszaru Parku Miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, terenem szpitala Chorób Płuc, a rzeką Przemszą.

   Na realizację projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 341 764,71 zł oraz ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok 2019 w kwocie 519 963,00 zł. Realizacja została zakończona i odebrana w dniu 4 grudnia 2019 roku.

   Organizatorem prestizowego konkursu “Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” jest Zarząd Województwa Śląskiego. Współorganizatorami są: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice i Towarzystwo Urbanistów Polskich - oddział śląski.