• 21
    MAJ 2023

  • Kategoria:Miasto

    Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Żelisławicach

W dniu 22 maja br. na stadionie LKS Ostoja Żelisławice odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz samorząd gminny, natomiast komisję sędziowską zapewniła Komenda Powiatowa PSP w Będzinie. Zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Siewierzu zawody organizowane są co dwa lata, jednak ze względu na pandemię Covid-19 zawody nie odbyły się w 2021 roku.

Celem zawodów sportowo-pożarniczych jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane są w 2 konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Na wynik końcowy drużyny ma wpływ czas wykonania zadania oraz poprawność jego wykonania.

Do zawodów przystąpiło 13 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu gminy Siewierz. Otwarcia zawodów dokonał Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś witając przybyłych gości: Posłów na Sejm RP Barbarę Dolniak, Rafała Adamczyka, Waldemara Andzela, Mateusza Bochenka i Roberta Warwasa, Wicestarostę Będzińskiego Dariusza Waluszczyka, Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie st. kpt. Arkadiusza Sperę, a także wszystkich zawodników, działaczy i licznie zgromadzoną na trybunach publiczność.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Grupa "A" - mężczyźni
1. miejsce - OSP Dziewki
2. miejsce - OSP Tuliszów
3. miejsce - OSP Leśniaki

Grupa "C" - kobiety
1. miejsce - OSP Żelisławice

Grupa MDP – chłopcy (mieszana)
1. miejsce - OSP Żelisławice
2. miejsce - OSP Dziewki
3. miejsce - OSP Brudzowice

Grupa MDP - dziewczęta
1. miejsce - OSP Żelisławice

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia puchary, nagrody pieniężne do zrealizowania w sklepie ze sprzętem pożarniczym oraz okolicznościowe medale.

W dniu 28 maja w Będzinie odbędą się zawody powiatowe, w których wystąpią także najlepsze drużyny Gminy Siewierz.